Σάββατο, 2 Ιουνίου 2018

ΑΔΥΜ - Οδηγίες για γονείς 2018-2019
ΑΤΟΜΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ Μαθητών (ΑΔΥΜ)
Ποιοι μαθητές υποχρεούνται να φέρουν Ατομικό Δελτίο Υγείας;
Οι μαθητές που θα εγγραφούν για το σχολικό έτος 2018- 2019 στην Α΄ τάξη
Οι μαθητές της Γ΄ τάξης που το σχολικό έτος 2018- 2019 θα φοιτήσουν στην Δ΄τάξη.
Οι μαθητές της ΣΤ΄ για την εγγραφή τους το σχολικό έτος 2018- 2019 στο γυμνάσιο.
Οι μαθητές της Γ¨ γυμνάσιου για την εγγραφή το σχολικό έτος 2018- 2019 στο λύκειο.
Καθιερώνεται το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) ως δικαιολογητικό εγγραφής των παιδιών στο νηπιαγωγείο και στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου, καθώς και ως ιατρικό πιστοποιητικό παρακολούθησης της υγείας των μαθητών/τριών κατά τη διάρκεια φοίτησής τους στις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης
Καταργούνται όλα τα πιστοποιητικά υγείας ως δικαιολογητικά εγγραφής για το Νηπιαγωγείο (πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης) και την Α΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου (πιστοποιητικά οδοντολογικής, καρδιολογικής και οφθαλμολογικής εξέτασης)
Το Α.Δ.Υ.Μ. προωθείται προς συμπλήρωση με την ευθύνη και τη φροντίδα των γονέων και κηδεμόνων των μαθητών/τριών, οι οποίοι ενεργούν σχετικά, συνοδεύοντας τα παιδιά σε επισκέψεις στους αρμόδιους ιατρούς και προσκομίζοντας το Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που πιστοποιεί την κατάσταση της υγείας τους.
Πού πηγαίνω - Ποιοι Γιατροί συμπληρώνουν το ΑΔΥΜ και
Πού βρίσκω το ειδικό έντυπο;
Το Α.Δ.Υ.Μ. καταρτίζεται και συμπληρώνεται από ιατρούς:
των οικείων Μονάδων Υγείας του Πρωτοβάθμιου Εθνικού Δικτύου Υγείας ΠΕΔΥ (Κέντρα Υγείας, Πολυδύναμα Περιφερειακά ιατρεία κλπ) ή
των Εξωτερικών Ιατρείων των Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων ή
των ιδιωτών ιατρών συμβεβλημένων με τον Εθνικό Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)
τον αντίστοιχο ασφαλιστικό φορέα των γονέων και κηδεμόνων ή από ιδιώτες ιατρούς (χωρίς σύμβαση με ασφαλιστικά ταμεία).
Οι ειδικότητες των ιατρών που έχουν τη δυνατότητα κατάρτισης και συμπλήρωσης και την ευθύνη υπογραφής του Α.Δ.Υ.Μ. Είναι:παιδίατροι ή γενικοί ιατροί ή σε ειδικές περιπτώσεις, παθολόγοι.
Το συμπληρωμένο Α.Δ.Υ.Μ.:
κατατίθεται από τους γονείς/κηδεμόνες στη σχολική μονάδα φοίτησης του μαθητή/τριας. Αντίγραφο φυλάσσεται στον ατομικό φάκελο υγείας του μαθητή/τριας στο αρχείο της Μονάδας Υγείας ή του ιατρού που αναλαμβάνει την ευθύνη συμπλήρωσης του, ενώ άλλο αντίγραφο φυλάσσεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού από το γονέα ή κηδεμόνα.
Ισχύει για τρία (3) σχολικά έτη για το Δημοτικό Σχολείο, για δε το Νηπιαγωγείο ισχύει για όλη τη διάρκεια της φοίτησης των νηπίων σε αυτό.
Κατατίθεται στη σχολική μονάδα ως δικαιολογητικό εγγραφής του μαθητή στην Α΄ Τάξη του Δημοτικού
Κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα το αργότερο έως το τέλος Σεπτεμβρίου,
Αξιοποιείται για τα ακόλουθα:
α. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής
β. Για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στους «Αγώνες ΑθλοΠΑΙΔΕΊΑΣ», στις λοιπές σχολικές αθλητικές
και άλλες δραστηριότητες του σχολείου
Δεν ισχύει για δραστηριότητες που υλοποιούνται από άλλους φορείς πλην του σχολείου ή του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων.
Η παράληψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ.Μ. μετά το Σεπτέμβριο, συνεπάγεται τη φυσική παρουσία χωρίς ενεργή συμμετοχή του μαθητή/τριας στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο δε μαθητής δεν θεωρείται αδικαιολογήτως απών, μετά από σχετική απόφαση του συλλόγου διδασκόντων ύστερα από εισήγηση του εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής και του Διευθυντή της σχολικής μονάδας.
Παρατηρήσεις
Ατομικά Δελτία Υγείας (ΑΔΥΜ) για τους μαθητές που θα εγγραφούν στο Δημοτικό και θα φοιτήσουν στην Α΄ τάξη το σχολικό έτος 2018- 2019 υπάρχουν και στο Νηπιαγωγείο

Παρασκευή, 1 Ιουνίου 2018
Η ΈΝΩΣΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΝΙΚΑΙΑΣ- ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ εύχεται στου μαθητές όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης ΠΟΛΥ ΔΥΜΑΜΗ και ΚΑΛΗ ΕΠΙΤΥΧΙΑ στην επίτευξη των στόχων σας.
Επίσης ευχόμαστε και στους γονείς, αρωγοί στη μάχη αυτή να οπλιστούν με κουράγιο και υπομονή.

Δευτέρα, 16 Απριλίου 2018

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 18/04/2018 19:00 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΓΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΗΠΑ – Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑΣ –ΓΑΛΛΙΑΣ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑhttp://www.goneis.org/2-uncategorised/502-%CE%B1%CE%BD%CE%B1%CE%BA%CE%BF%CE%B9%CE%BD%CF%89%CF%83%CE%B7-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%B5%CF%80%CE%B5%CE%BC%CE%B2%CE%B1%CF%83%CE%B7-%CE%B7%CF%80%CE%B1-%E2%80%93-%CE%BC-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CF%84%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CE%B1%CF%83-%E2%80%93%CE%B3%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CF%83-%CF%83%CF%84%CE%B7-%CF%83%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%B1.html

Παρασκευή, 30 Μαρτίου 2018

Το μήνυμα της Ανάστασης ας γεμίσει τις καρδιές μας με ελπίδα και αισιοδοξία. 
Ας στρέφουμε το βλέμμα μας προς εκείνους που μας χρειάζονται και ας ανταποκριθούμε στο ολοένα και ποιο επιτακτικό κάλεσμα για αλληλεγγύη,συνοχή,συνεργασία και ανθρωπιά.

Πέμπτη, 22 Μαρτίου 2018
ΠΡΟΣ:                                                           Νίκαια 19 Μαρτίου 2018
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πειραιά
Υπόψη κ.Νίκα Λεωνίδα
  
 Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης Πειραιά
Υπόψη κ. Μουμούρη  Νικόλαου

ΘΕΜΑ: « Παράταση συμβάσεων εργαζομένων με ειδικότητα γενικών καθηκόντων στα σχολεία»
Κύριε Διευθυντά,
Έχοντας υπόψη μας τις ελλείψεις και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα σχολεία μας, τόσο σε υλικοτεχνικό όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, διαπιστώσαμε ,πως κατά το προηγούμενο διάστημα οι οκτάμηνες προσλήψεις εργαζομένων ¨γενικών καθηκόντων¨ συνέβαλαν αποτελεσματικά στην επίλυση κάποιον προβλημάτων και κατά συνέπεια στην καλύτερη λειτουργία των σχολικών μονάδων.
Παρέχοντας τις υπηρεσίες τους οι εν λόγω εργαζόμενοι καλύπτουν αρκετούς τομείς  και παράλληλα διευκολύνουν το έργο των εκπαιδευτικών και πιστεύουμε  πως η παρουσία τους κρίνετε απαραίτητη και απόλυτα χρήσιμη.
Κύριε Διευθυντά,
Μετά και από σχετικά αιτήματα των συλλόγων γονέων των σχολείων μας, παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, για την  παράταση των συμβάσεων των εργαζομένων με ειδικότητα ¨γενικών καθηκόντων¨ μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και παρακαλούμε για οριστική λύση και πλήρους στελέχωσης των σχολικών μονάδων καθώς αυτό θα συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργίας τους.
    Ευχαριστούμε για την συνεργασία.

                                Ο Πρόεδρος                      Ο Γενικός Γραμματέας
                            Γιώργος Λουίζος                      Ιωάννης Κρανιάς                         
       Κοινοποίηση :
1.       Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων Νίκαιας-Ρέντη.
2.       Σύλλογο Δασκάλων Νίκαιας-Ρέντη.
3.       ΕΛΜΕ Πειραιά.
4.       Ομοσπονδία Γονέων Αττικής.
5.       Τμήμα Παιδείας Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Σάββατο, 10 Μαρτίου 2018


                                     ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΑΣ ΤΟΜΥ ΣΤΗΝ ΝΙΚΑΙΑ

ΤΟΜΥ

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 30     ΝΙΚΑΙΑ 184 50
2104912140 ΧΑΤΖΗΙΕΡΕΜΙΑ ΜΑΡΙΑ (ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣ)

Δικαιολογητικά εγγραφής     
Ø  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΔΕΛΤΙΟΥ  ΤΑΥΤΟΤΙΤΑΣ
Ø  ΑΜΚΑ
Ø  ΑΦΜ
Ø  ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ  ΔΕΚΟ
Ø  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986 ΘΕΩΡΗΜΕΝΗ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΗΝΣΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
Ø  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ
                       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΝΙΚΑΙΑΣ
Η Ένωση Συλλόγων Γονέων Νίκαιας-Ρέντη τα τελευταία 6 χρόνια δίνει μεγάλο αγώνα για δωρεάν δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
    Αρχικά ήταν τέσσερα προγράμματα (κλιμάκια στα σχολεία, ιατρικές βεβαιώσεις, σεμινάρια κ.α),αργότερα και ενώ βλέπαμε ότι οι δομές κατέρρεαν επεξεργαστήκαμε και καταθέσαμε στη 2η ΔΥΠΕ ένα τεχνο-οικονομικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Στη συνέχεια αφού βλέπαμε να κλείνουν δομές ζητήσαμε να μεταφερθούν ιατρικά μηχανήματα σε δημόσιο χώρο στην πόλη μας με την έγκριση του δημάρχου κ. Γιώργου Ιωακειμίδη. Η συνεργασία μας με την τότε υποδιοικήτρια της  2ης ΔΥΠΕ  κα. Τσιαπαρίκου έφερε απίθανα αποτελέσματα και τα προγράμματα έφτασαν τα 26. Στη συνέχεια η άριστη συνεργασία μας τόσο με τη δημοτική αρχή όσο και με την νυν διοικήτρια της   2ης ΔΥΠΕ κα. Ιορδανίδου απογείωσε τον προγραμματισμό.    
     Έπειτα ήλθε το κλείσιμο της του κτηρίου του πρώην  ΙΚΑ στη Μούγλων και τη δημιουργία του Κέντρου Υγείας στην Καισαρείας 30-32. Ακόμα και κατά την περίοδο της μετακόμισης η Ένωση μας με την βοήθεια και την υπεράνθρωπη προσπάθεια του Διευθυντή του Κέντρου Υγείας κ. Σολωμού και του προσωπικού που το στελεχώνει ζήτησε 500 ραντεβού για ιατρικές βεβαιώσεις (ΑΔΥΜ) που υλοποιήθηκαν.  Έτσι φτάσαμε σήμερα στο σημείο να έχουμε ένα Κέντρο Υγείας με πολλές ειδικότητες καθώς και μία καινούργια δομή το ΤΟΜΥ όπου αυτή τη στιγμή στελεχώνετε με 2 γενικούς ιατρούς και    1 παιδίατρο.
      Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε για τη συνεργασία που θα συνεχιστεί, την διοικήτρια της 2ης ΔΥΠΕ κα. Ιορδανίδου, τον διευθυντή του Κέντρου Υγείας Νίκαιας κ. Σολωμό, τον πρώην Διευθυντή της Παιδικής Πολυκλινικής Πειραιά κ.Ντουρακόπουλο, τον Δήμαρχο Νίκαιας-Ρέντη κ. Ιωακειμίδη, τους εργαζόμενους γιατρούς και νοσηλευτές(τριες) και τις Ενώσεις Συλλόγων Γονέων, Κορυδαλλού και Κερατσινίου για την άψογη συνεργασία μας.
Παρακάτω αναλυτικά φαίνονται οι παροχές στους δημότες μας, από το Κέντρο Υγείας και από το ΤΟΜΥ.       
     Στόχος μας τώρα είναι η σωστή ενημέρωση, η παρακολούθηση και η στήριξη αυτών των δομών.

ΑΙΜΟΛΗΨΙΕΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 07:30-12:30


ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΕΣ
(εκτελούνται όλες οι ακτινογραφίες εντός του Κ.Υ. Νίκαιας άμεσα χωρίς ραντεβού δωρεάν – εξυπηρετούνται και οι ανασφάλιστοι κάτοχοι ΑΜΚΑ)


ΤΕΣΤ ΠΑΠ
(Λήψη pap-test καθημερινά σε πρωινό ή απογεματινό ωράριο κατόπιν τηλ ραντεβού στο 2104912140 εσωτ105 εξυπηρετούνται και οι ανασφάλιστες κάτοχοι ΑΜΚΑ)

ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΙΕΣ

(Οι φυσικοθεραπείες εκτελούνται δωρεάν χωρίς καμία επιβάρυνση σε όλα τα συμβεβλημένα Φυσικοθεραπευτήρια {Φεκ τεύχος β΄αρ φύλλου 3054/18/11/2012 αρθρ 14} καθώς και στην μονάδα π.Γ.Ν.Δ.Α. <Αγία Βαρβάρα> τηλ 2132073042 )
Πέμπτη, 15 Φεβρουαρίου 2018

ΦΕΚ 681/2017
============
ΕΚΔΡΟΜΕΣ - ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΚΤΟΣ ΧΩΡΑΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Αρ.Φύλλου 681
06 Μαρτίου 2017
Αριθμ. 33120/ΓΔ4